AR-GE, TASARIM VE TEKNOKENT

Ticari faaliyet içerisinde bulunan hemen her işletmenin rekabetçi piyasa koşullarında sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ayakta durabilmesi, hedeflenen büyümeyi sağlayabilmesi için doğru, güvenilir ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda alınan danışmanlık hizmetleri işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve işletme yöneticilerinin doğru kararlar almasında yol gösterici olmaktadır.

 

Ar-Ge ve Teknokent sektöründe faaliyet gösteren veya bu girişimde olan onlarca işletmenin özellikle mali mevzuat konusunda doğru yönlendirilmesi işletmeler için olası çeşitli riskleri ortadan kaldırmakta ve önemli katkılar sağlamaktadır. Ar-Ge ve Teknokent faaliyetlerinde işletmelerin kuruluş aşamasından, sağlanan teşviklere ve muhasebe sürecine kadar olan bölümde sistemin doğru kurgulanması işletmeler için çok önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir.

 

Ar-Ge ve Teknokent sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümü belirgin olmayan mali mevzuat, teşvik ve destekler, periyodik raporlamalar ve sair konularda çeşitli tereddütler yaşamaktadır.

 

Bu bağlamda özellikle Ar-Ge ve Teknokent işletmelerine sunmuş olduğumuz kapsamlı danışmanlık hizmetleri ile ivedi danışmanlık ihtiyaçlarınızın karşılanmasından, uzun vadede planlama yapılmasına kadar pek çok konuda hizmet vermekteyiz. Hibeler ve destekler konusunda uzman kadromuza kadar müşterilerimizin karşılaştığı sorunlara yerinde ve güvenilir çözümler sunmaya ve müşterilerimizden gelen talepleri en ideal çözümlerle karşılamaya, müşterilerimizin hedeflerine ulaşmada önemli kararlar alırken işletmelerine değer katan çözümler sunmayı hedeflemekteyiz.