Hizmetlerimiz

Mali Muşavirlik Hizmeti

Muhasebe defter kayıtlarının tutulması,vergi beyannamelerinin ve sgk aylık hizmet bildirgesinin verilmesi,mali konularda danışmanlık verilmesi,sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında danışmanlık verilmesi,iç kontrol sistemlerinin kurulması,muhasebe departmanının kurulması.

Mali Danışmanlık

3568 sayılı yasanın bizlere verdiği yetki çerçevesinde mali, iş ve sigorta mevzuatı konularında danışmanlık yapılması, vergi ihtilafları,vergi davaları, uzlaşma konularında danışmanlık, transfer fiyatlandırması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında danışmanlık verilmesi.

Denetim Hizmeti

Muhasebe departmanın Tek Düzen Hesap planı çerçevesinde kontrol edilmesi, mali süreçlerin analiz edilip denetlenmesi, uygulama odaklı mali işlemlerin kontrol edilmesi, iç denetim ve kontrol sistemlerinin gözlemlenmesi, Mali tabloların denetlenmesi, risk değerlendirilmesi.

Bordrolama Hizmetleri

İşçi özlük dosyalarının oluşturulması ,işe giriş - çıkış işlemlerinin yapılması, saatlik-haftalık-aylık puantaj işlemlerinin yapılması, maaş bordrosu ve hesap pusulalarının çıkartılması, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, bordrolama hizmetlerinde verilecek tekliflerin oluşturulmasına yardımcı olunması ve maliyet belirlenmesi.

Şirket Kuruluşu

Türk Ticaret Kanununda belirtilen Anonim,Limited,Kollektif,Komandit,Gerçek kişi şirketler ile Adi ortaklık,Kooperatif, Vakıf,Dernek,Şahıs işletmeleri kuruluş işlemlerinin yapılması.

Tübitak Mali Rapor Hazırlama

Şirketimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik kanunu kapsamında verilebilecek diğer her konudaki işlemleri pratik ve profesyonel bir anlayışla çözmek için hizmet vermektedir.