Bordrolama Hizmetleri

  • Personel özlük dosyası hazırlanması,
  • Personel iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Personel işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılması,
  • Personelin aylık SGK bildirimlerinin yapılması,
  • SGK İşyeri açılışı, kapanışı ve nakil ve diğer işlemlerin yürütülmesi,
  • İşkur bildirimlerinin yapılması,
  • 4691 ve 5746 sayılı kanun kapsamında proje bazlı ücret bordrolarının hazırlanması,
  • 4691 sayılı kanun kapsamında yönetici şirket aylık muafiyet listeleri ile üç aylık bölge faaliyet bildirimlerinin hazırlanması,