Tubitak Mali Rapor

Tübitak Mali Rapor Hazırlama süreçleri en az projenin hazırlanıp Tübitak’a sunulması kadar önem arz etmektedir.

Yapılan hatalar hem zaman hemde sağlanan destek tutarları üzerinden eksik kullanıma sebebiyet vermektedir. 

Tecrübe ve bilgi birikimimiz tüm destek programlarına ait mali rapor hazırlama ve onaylanması zamanında ve eksiksiz olarak sunulmaktadır.