Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • Tüm Muhasebe süreçlerinizin, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kontrolünün yapılması,
 • SGK E-bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimleri,
 • Personel işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması,
 • İşten ayrılan personellerin çıkış evrakları ile kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarının hesaplanması,
 • Teknokentlerde anahtar teslimi şirket kuruluşu ile tüm süreçlerin yönetimi,
 • Teknokentlerde genel muhasebe sistemi kurulması,
 • Teknokentlerde birleşme, bölünme ve tasfiye süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teknokentlerde genel kurul işlemleri,
 • Teknokentlerde aylık muafiyet listelerinin hazırlanması,
 • Teknokentlerde üç aylık faaliyet izleme formlarının hazırlanması,
 • Teknokentlerde proje bazlı bordrolama hizmeti,
 • Teknokentlerde teşvik ve vergi danışmanlığı,
 • Teknokentlerde muhasebe sistemi kurulması ve yenilenmesi,
 • Teknokentlerde yönetici şirket portal veri girişleri,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Portal veri girişleri,
 • Yerinde Ar-Ge Merkezi Kuruluşu ve Sistem oluşturulması,
 • Tekno Girişim Sermayesi Desteği şirket kuruluşu,
 • Uluslararası fonlarla şirket kuruluşu,
 • Tekmer Şirket Kuruluşu,
 • Kosgeb Şirket Kuruluşu,